Koszalin, ul. Piastowska 21, 75-400
Pon - pt : 10:00 - 17:00

Limit działalności nierejestrowanej 2023 będzie wyższy od lipca. Zarabiasz poniżej tej kwoty? Nie musisz zakładać firmy

Limit działalności nierejestrowanej 2023 będzie wyższy od lipca. Zarabiasz poniżej tej kwoty? Nie musisz zakładać firmy

Działalność gospodarcza bez rejestracji, zwana również działalnością nierejestrowaną, umożliwia wypróbowanie swoich sił bez konieczności zakładania firmy. Dla kogo jest ta forma działalności i jakie warunki trzeba spełnić? Wystarczy, że nasze dochody są niższe niż określony pułap. Jakie będą te limity w 2023 roku? Już od lipca przepisy ulegną zmianie. Wejdzie w życie nowelizacja, która zwiększy limit przychodów umożliwiających prowadzenie działalności nierejestrowanej. Limit ten zostanie podniesiony z 50% do 75% minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie również wzrośnie i osiągnie poziom 3600 zł w lipcu 2023 roku.

Oznacza to, że od lipca miesięczny limit zarobków, poniżej którego nie jest konieczne zakładanie działalności, wyniesie 2700 zł. Jeśli przekroczymy ten limit, Urząd Skarbowy może uznać to za prowadzenie działalności gospodarczej. W takim przypadku konieczne będzie zarejestrowanie takiej działalności w ciągu siedmiu dni. Jeśli limit nie zostanie przekroczony, działalność nie będzie musiała być zgłaszana nigdzie. Początkowo projekt zakładał limit przychodów na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

Ostatecznie jednak zdecydowano, że zostanie podniesiony z 50% do 75%. W 2023 roku będzie można zarobić nawet 26,6 tys. zł bez konieczności zakładania firmy. Należy jednak pamiętać, że miesięczne przychody w pierwszej połowie roku nie mogą przekroczyć 1745 zł miesięcznie, a od lipca już 2700 zł – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Dodaje również, że taka działalność podlega opodatkowaniu i rozliczeniu według skali podatkowej w zeznaniu rocznym.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Dlatego cały dochód z działalności nierejestrowanej za rok 2023 byłby zwolniony z opodatkowania – mówi Piotr Juszczyk.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Aby prowadzić taką działalność, trzeba jednak spełnić kilka wymagań. Działalność tę mogą prowadzić:

 • osoby fizyczne,
 • przychody z tej działalności w miesiącu nie mogą przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia (czyli 1505 zł),
 • działalność nie może być prowadzona w ramach spółki cywilnej,
 • nie może dotyczyć działalności regulowanej.

Dodatkowym wymogiem jest, że osoby decydujące się na prowadzenie takiej działalności niezarejestrowanej nie mogły prowadzić działalności gospodarczej zarejestrowanej przez ostatnie 60 miesięcy.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest korzystne dla podatnika, ponieważ nie wiąże się z kosztami prowadzenia działalności ani obowiązkiem odprowadzania składek ZUS – dodaje Piotr Juszczyk z inFaktu.

Jak założyć działalność nierejestrowaną? Jak sama nazwa wskazuje, działalności nierejestrowanej nie trzeba zakładać. To rozwiązanie, które pozwala przekonać się praktycznie, jak wygląda prowadzenie małej firmy bez formalnego zakładania firmy.

Jakie obowiązki ma osoba prowadząca działalność nierejestrowaną?

Obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną to:

 • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,
 • rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej,
 • przestrzeganie praw konsumentów,
 • wystawianie faktur lub rachunków na żądanie klienta.

W praktyce tylko osoby sprzedające towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej muszą posiadać kasę fiskalną. Dotyczy to na przykład sprzedaży gazu płynnego, części do silników spalinowych, nadwozi do pojazdów silnikowych, sprzętu radiowego.

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić nieletni i bezrobotni. Osoba prowadząca taką działalność może skorzystać z zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednak jeśli działalność obejmuje usługi prawnicze, doradztwo, usługi jubilerskie, windykację, sprzedaż części do samochodów i motocykli, sprzedaż kosmetyków, sprzętu gospodarstwa domowego, elektroniki lub optyki przez Internet, wtedy osoba taka musi się zarejestrować jako płatnik VAT.

Działalność nierejestrowana a obowiązek wystawiania faktur

Osoby niebędące płatnikami VAT nie mają obowiązku wystawiania faktur ani rachunków. Niemniej jednak może się zdarzyć sytuacja, w której klient będzie tego oczekiwał. W takim przypadku osoba prowadząca działalność powinna wystawić fakturę, podając swoje imię i nazwisko jako dane sprzedawcy.

Prowadząc działalność nierejestrowaną, należy jednak pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od uzyskanego dochodu. Oznacza to możliwość odliczenia kosztów od dochodu i zmniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. W tym celu warto zachować faktury oraz prowadzić specjalną ewidencję przychodów i kosztów. Wysokość podatku jest ustalana na podstawie skali podatkowej. Rozliczenie odbywa się poprzez złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT-36 do końca kwietnia za poprzedni rok.

Działalność nierejestrowana funkcjonuje w polskim systemie prawnym od 2018 roku. Proponowane zmiany mają na celu jej rozszerzenie. Dzięki temu zniknęła podstawa prawna do wystawiania mandatów i wszczynania postępowań wobec osób prowadzących drobne interesy, takie jak szycie maskotek dla dzieci czy sprzedaż warzyw z własnego ogródka.

Add Comment

Insurance Quote

  Choose type of Insurance:

  Level of protection:

  Contact details: