Koszalin, ul. Piastowska 21, 75-400
Pon - pt : 10:00 - 17:00

ZUS preferencyjny w 2022 – wysokość składek

ZUS preferencyjny w 2022 – wysokość składek

W 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3 010,00 zł brutto. Wraz ze wzrostem kosztów pracy, podwyższeniu ulegną również preferencyjne składki ZUS osób prowadzących firmę. Podstawę wymiaru obniżonych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2022 roku pensja minimalna wzrośnie o 210 zł w stosunku do roku poprzedniego

Składki preferencyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą w 2022 r. wzrosną o 19,93 zł w skali miesiąca (285,71 zł -265,78 zł) oraz 239,16 zł w skali roku (19,93 zł x 12 m-cy).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zarówno przy małym, jak i dużym ZUS-ie – są takie same. Podstawa wymiaru składki ustalana jest w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Wartość składki zdrowotnej, którą muszą wpłacać wszyscy przedsiębiorcy w roku 2021, wynosi 9% tej podstawy.

Preferencyjne składki ZUS są dedykowane przede wszystkim osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności. Obowiązują przez okres 24 pełnych miesięcy. Są znacznie niższe niż składki opłacane w ramach tzw. dużego ZUS-u,
co przynosi nowym firmom spore oszczędności.

Add Comment

Insurance Quote

    Choose type of Insurance:

    Level of protection:

    Contact details: